Circulair inkopen als aanjager naar een Circulaire Economie

De kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelijker. Onderzoek van onder meer TNO toont aan dat er jaarlijks ten minste €7 miljard te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en onze milieu-impact sterk gereduceerd kan worden. Een groeiende groep organisaties vertaalt dit macro-economisch perspectief naar circulaire bedrijfsmodellen, inclusief bijbehorend portfolio, en laat zien dat deze modellen aantoonbaar leiden tot betere prestaties.

Ook de Rijksoverheid onderkent het belang van een circulaire economie en ziet circulair inkopen als de sleutel naar deze transitie. Door middel van circulair inkopen borgen organisaties dat de producten en diensten die zij afnemen hoogwaardig herbruikbaar zijn aan het einde van hun levensduur. In de Green Deal Circulair Inkopen bundelen publieke en private partijen hun kennis en expertise om met hun inkoopbeleid de circulaire economie aan te jagen.

Wat is Circulair Inkopen?

De essentie

De essentie van circulair inkopen is dat de inkopende partij borgt dat de producent of verwerkende partij de producten, onderdelen of grondstoffen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, met behoud van zoveel mogelijk waarde weer in een nieuwe cyclus zal inzetten.

Succesfactoren

Belangrijke succesfactoren van een circulaire economie zijn: ketensamenwerking, transparantie en sociale/procesinnovatie. Het inkoopproces is voor alle drie cruciaal. Het inkoopinstrument biedt organisaties diverse mogelijkheden om circulair ondernemen te bevorderen, zowel op strategisch als operationeel niveau.

Contracten

Bij circulair inkopen gaat het onder meer om bredere toepassing van innovatieve contractvormen zoals product-service-systemen, prestatie-contracten of pay-per-use contracten. Maar ook door bij aanschaf reeds afspraken te maken omtrent hoogwaardig hergebruik aan het eind van de gebruiksfase.

Voorbeelden

De Green Deal Circulair Inkopen lanceert een online magazine met inspirerende praktijkervaringen rondom circulair inkopen. Met interviews en artikelen over samenwerking in de keten, draagvlak creëren binnen je eigen organisatie en het meten van de impact van je inkoopbeleid. Met ervaringen van GDCI-deelnemers en frisse blikken van inkopers en professionals uit de sector. Voor organisaties die net starten met circulair inkopen of juist toe zijn aan de volgende stap

Wegwijzer

Direct aan de slag met circulair inkopen? Doorloop de Wegwijzer Circulair Inkopen voor een goed overzicht van de mogelijke stappen. Ook beschikbaar als Engelse versie.

Green Deal Circulair Inkopen 2.0

Na 3 jaar is de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) succesvol afgerond. De deelnemers aan de GDCI 2.0 kochten voor ruim 300 miljoen circulair in en jaagden hiermee de circulaire economie aan. 

Wat gebeurde er in de Green Deal Circulair Inkopen?

  • 2 circulaire inkooptrajecten: Elke inkopende deelnemer startte minimaal twee circulaire inkooptrajecten of hield zich bezig met het opschalen van een eerder gedane pilot met circulair inkopen. De opgedane kennis en ervaring is de basis voor eigen inkoopprocessen en –strategie.
  • Community of Practice: Opgedane kennis en ervaringen werden in 2 Community of Practice bijeenkomsten per jaar gedeeld met alle deelnemers aan deze Green Deal. In deze bijeenkomsten werkten de deelnemers concreet aan het verder brengen van hun eigen projecten.
  • Kennispartners: De verschillende trajecten werden ondersteund door kennispartners (consultants) met veel ervaring op het gebied van circulair inkopen.
  • Ook kon je deelnemen aan de vier bijeenkomsten van de leernetwerken Klimaatneutraal en Circulair inkopen van PIANOo en Rijkswaterstaat


Download hier de tekst van de Green Deal Circulair Inkopen.